CHALLENGE #1

Click here for English version

VAN EENZAAM TOT EENSAMEN IN ROOSENDAAL
Hoe haal je mensen uit hun sociale isolement?

Probleemeigenaar: Gemeente Roosendaal
Pitcher: wethouder Schenk

HET PROBLEEM?
Inwoners in Roosendaal zijn relatief eenzaam in vergelijking met andere gemeenten in West-Brabant. De gemeente wil deze problematiek aanpakken en is op zoek naar innovatieve ideeën die helpen om eenzaamheid tegen te gaan.

 

ACHTERGRONDINFORMATIE
De door de gemeente Roosendaal ontwikkelde Vitaliteitskaart laat op wijk- en buurtniveau zien dat de inwoners van de gemeente hoog scoren op eenzaamheid in vergelijking met gemiddelden. Opvallend is daarbij dat de problematiek speelt onder alle leeftijdsgroepen. De resultaten uit de monitor sociale veerkracht bevestigen de achterstand op sociale hulpbronnen (o.a. sociale participatie) in middelgrote gemeenten, waarvan Roosendaal er één is. Tevens laat die monitor zien dat ook andere problematieken meer spelen in midsize en West-Brabantse gemeenten.

De gemeente Roosendaal hanteert een wijkgerichte aanpak. Zo worden er op basis van de Vitaliteitskaart in elke wijk dialoogsessies gevoerd over welke problematiek aandacht verdient. Via algemeen toegankelijke ondersteuning (o.a. welzijnswerk) wordt al ingezet op het verminderen van eenzaamheid, maar men zou graag komen tot een meer structurele eenzaamheidsagenda of eenzaamheidsaanpak. De aanpak van eenzaamheid is lastig, omdat deze problematiek slecht zichtbaar is en de doelgroep moeilijk bereikbaar. Daarom zijn we op zoek naar innovatieve ideeën om eenzaamheid te bestrijden.

 

DE UITDAGING!
De challenge luidde: hoe kan de gemeente inwoners helpen met het verminderen van hun eenzaamheidsgevoelens?

De winnaars!
© 2016 Provincie Noord-Brabant | Ontwerp door Studio Blikwerk