CHALLENGE #3

Click here for English version

Tilburg geluksstad?
Hoe kun je als gemeente actief geluk bevorderen en komen tot een geluksagenda?

Probleemeigenaar: gemeente Tilburg
Pitcher: wethouder Kokke

HET PROBLEEM
Tilburg wil graag een toekomstbestendige, leefbare stad zijn, met prettige wijken voor haar inwoners. De gemeente stuurt daarop met de wijkaanpak en vanuit haar vaste beleidsprogramma's. Echter, de 'traditionele' inspanningen leiden er niet toe dat de bewoners zich (nog) beter of gelukkiger voelen. Er is een zekere status quo bereikt. De gemeente is daarom op zoek naar innovatieve ideeën om actief geluk te kunnen bevorderen en van Tilburg een geluksstad te maken.

 

ACHTERGRONDINFORMATIE
De gemeente Tilburg werkt vanuit verschillende programma’s aan het welbevinden van burgers. Zo is er inzet op de kwaliteit van de openbare ruimte, het voorzieningenniveau, repressie en preventie, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid, zorg en sociale ondersteuning en economische activering. Resultaten van deze programma’s laten veel positieve ontwikkelingen zien binnen de sociale context en de fysieke omgeving, maar tonen nog weinig progressie op het gebied van gevoel, beleving en geluk van burgers. Hier wil de gemeente graag sterker op inzetten. Waar ze nu nog vaak reactief werkt in de vorm van oplossingen zoeken voor problemen (pechdempen), zou ze graag het actief bevorderen van geluk hoger op de agenda willen plaatsen. Hiervoor zou de gemeente graag – vanuit de gedachte van een wijkgerichte aanpak – een proeftuin geluk willen inrichten. De gemeente is daarom op zoek naar andere (zachtere of emotionelere) waarden die inzoomen op het geluk van de inwoners in de wijk. Is het mogelijk om actief geluk te bevorderen en te komen tot een geluksagenda? Hoe word je een geluksstad?

 

DE UITDAGING!
De challenge luidde: Hoe kan de gemeente Tilburg komen tot een geluksagenda om actief geluk te bevorderen; hoe wordt Tilburg een geluksstad?

De winnaars!
© 2016 Provincie Noord-Brabant | Ontwerp door Studio Blikwerk