Cubiss

CHALLENGE #4

In strijd met digibetisme en laaggeletterdheid
Hoe kunnen we laaggeletterdheid en digibetisme tegengaan?

Probleemeigenaar: Cubiss
Pitcher: Marjo Frenk, projectadviseur Cubiss

HET PROBLEEM
Eén op de negen mensen in onze samenleving is laaggeletterd. Schaamte zorgt ervoor dat men het goed weet te verbergen. Dat maakt het opsporen en bestrijden ervan lastig. Maar laaggeletterdheid leidt op meerdere fronten tot sociale kwetsbaarheid. Bovendien verhoogt het de kans op digibetisme, terwijl de wereld alsmaar digitaler wordt. Er lijkt een tweedeling te ontstaan tussen mensen die wel en niet mee kunnen komen in de huidige tijd. Cubiss is daarom op zoek naar innovatieve ideeën om deze problematieken tegen te gaan.

 

ACHTERGRONDINFORMATIE
Uit onderzoeken blijkt dat de tweedeling tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden steeds groter wordt (zie o.a. het onderzoek ‘Gescheiden Werelden?’ van WRR en SCP, 2014). Hoger opgeleiden beschikken over meer sociale vaardigheden, zijn minder vaak werkloos, leven langer en vooral ook veel langer in goede gezondheid dan laagopgeleiden. Dit maakt dat laagopgeleiden kwetsbaarder zijn dan hoogopgeleiden. Laaggeletterdheid is een van de aspecten die ervoor zorgen dat personen kwetsbaar zijn.

Één op de negen mensen in onze samenleving is laaggeletterd. Niet kunnen lezen en schrijven heeft allerlei nadelige gevolgen: het zorgt ervoor dat je niet zelfstandig kunt zijn. Van reizen tot koken, op elk vlak doen zich praktische problemen voor als je informatie niet begrijpt. Het vormt een handicap en kan leiden tot een isolement. Laaggeletterden zijn een kwetsbare groep, die bovendien relatief vaak in armoede leeft.

Daarnaast leven we in een wereld die alsmaar digitaler wordt en waarin wordt verwacht dat men beschikt over digitale vaardigheden. Op het gebied van informatievaardigheden wordt wel eens gesproken van een nieuwe digitale kloof: een nagenoeg onoverbrugbaar verschil in het kunnen omgaan met computers en internet tussen en binnen verschillende gebruikersgroepen. Een laaggeletterde heeft 3x zoveel kans op digibetisme ten opzichte van iemand die niet laaggeletterd is.

Cubiss zet zich in, in de strijd tegen deze problematieken en probeert deze kwetsbare groep uit hun isolement te krijgen. Echter, schaamte zorgt ervoor dat men het goed weet te verbergen, waardoor het opsporen en bestrijden van de problematieken lastig is. Bovendien bestaat er nog maar weinig kennis over de relatie tussen laaggeletterdheid en digibetisme.

Daarom is Cubiss op zoek naar innovatieve ideeën die kunnen helpen een aanpak te vormen tegen deze problematieken.

 

DE UITDAGING!
De challenge luidde: hoe kunnen we laaggeletterdheid en digibetisme tegengaan zodat de kwetsbaarheid van mensen afneemt?

De winnaars!
© 2016 Provincie Noord-Brabant | Ontwerp door Studio Blikwerk