SOCIALE VEERKRACHT

De provincie Noord-Brabant wil dat het niet alleen ‘overall’ goed gaat in Brabant, maar dat het overal goed gaat in Brabant. Hiervoor zetten we in het op het versterken van de Sociale Veerkracht.

Sociale Veerkracht is het vermogen van de samenleving om te reageren op en om te gaan met veranderingen. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Veel Brabanders redden zich wel. Maar er is ook een groep die niet zo zelfredzaam is en minder beschikt over een sociaal netwerk. Om die tweedeling maken we ons zorgen. Daarom proberen we die kwetsbare groep op verschillende manieren te ondersteunen, zodat ook zij aansluiting kunnen vinden in onze maatschappij. Versterking van, en het benutten en laten groeien van de Sociale Veerkracht moet ervoor zorgen dat er minder Brabanders buiten de boot vallen. Dat iedereen deelt in en kan bijdragen aan een goede kwaliteit van leven in Brabant.

Een van de lijnen van het programma Versterken Sociale Veerkracht is leren en innoveren. We verzamelen kennis, maar doen vooral ook veel praktijkervaring op. Welke aanpak werkt? Hoe leggen we nieuwe verbindingen? Wat zijn nieuwe technieken en hoe zetten we die optimaal in? Een van de onderdelen van deze lijn is de Bounce Backathon. We bieden graag de data uit de monitor Sociale Veerkracht in Brabant aan om uit te proberen en te ontdekken hoe deze gegevens slim ingezet kunnen worden om de Sociale Veerkracht in Brabant te vergroten en te versterken.

Meer informatie over het provinciale programma Versterken Sociale Veerkracht is te vinden op www.brabant.nl/socialeveerkracht of via socialeveerkracht@brabant.nl.
De winnaars!
© 2016 Provincie Noord-Brabant | Ontwerp door Studio Blikwerk